Menu

Herlevnyt

Din lokale indgang til nettet

Lokalplaner

Herlev Kommunes lokalplanportal
www.herlev.viewer.dkplan.niras.dk ... 

Byplanlægning
Kommuneplan, planstrategi, lokalplaner, miljøvurdering af programmer m.m.
www.herlev.dk/Byplanlægning