Menu

Herlevnyt

Din lokale indgang til nettet

KV13
www.dr.dk/nyheder/politik/kv13/kommuner/herlev

Budgetoversigt 2013:
http://kommune.politiken.dk/boble.php?kid=163#/~/budgetteret-i-alt-br---...

Se de sidste meningsmålinger her
www.herlevportal.dk/ritzau-index

KV 2009

Partier i kommunalbestyrelsen  Kontakt
Socialdemokraterne
socialdemokraterne.dk/herlev
11Finn Conrad 
Tlf. 44841367
conradc@mail.tele.dk  
Det Konservative Folkeparti
konservative.dk/ ... herlev ...
C2Henrik Hilleberg 
Tlf. 44539383
kfhehi@ft.dk
Socialistisk Folkeparti
sf-herlev.dk
F4Arly Eskildsen
Mobil: 6168 8252
arly@sf-herlev.dk
Dansk Folkeparti
danskfolkeparti.dk ...
O1Helge Larsen 
Mobil: 30232188
hlarsen@post11.tele.dk
Venstre
venstre.dk ...
V1Lis Lykke
Mobil: 28110244
lis(at)lykke.dk

Lokalplaner
http://herlevportal.dk/lokalplaner

Budgetaftale for 2013-2014:
Vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse, med deltagelse af alle repræsenterede partier.
www.herlevlink.dk/pdf/herlev-budgetaftale-for-2013-2014.pdf
_________________________________

Politikerne på Facebook:
www.dr.dk/nyheder/politik/taletid
_________________________________

Landspolitik: meningsmålinger:

Politisk indeks v/TNS Gallup
www.gallup.dk/nyhedscenter/statistik/politisk-indeks.aspx
_________________________________

De Kommunale Nøgletal
www.noegletal.dk
_________________________________

EU
Europa-Parlamentets danske medlemmer med Facebook adresser
www.bideo.dk/europa-parlamentets-danske-medlemmer


_________________________________

 
Kilde: kmdvalg.dk/kv/2009/km84982163.htm 

Personlige stemmer:
kmdvalg.dk/kv/2009/k84982163.htm 

 
Opdateret den 16/11-2009 v/Michael Bohn.